ศูนย์รวมช่างก่อสร้าง http://nuada.siam2web.com/

ยินดีต้อนรับ

สาส์นคณะวิชาช่างโยธา

  สาขางานเทคนิคก่อสร้างและสาขางานสำรวจ

        โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน

      ทางคณะวิชาช่างโยธา  ได้เปิดทำการเรียน การสอนสาขางานเทคนิคก่อสร้างและสาขางานสำรวจ  เปิดสอนในระดับ ปวช. และ  ระดับปวส. (รับผู้จบ ปวช.และเทียบเท่า)  มีคณาจารย์ที่พร้อมจะให้ความรู้แก่นักเรียน  นักศึกษาทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ  ที่มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในสาขางาน  เช่น จากสำนักงานที่ดิน  กรมชลประทาน  นายช่างจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น


                               
 

   

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 4,306 Today: 6 PageView/Month: 45

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...